В бизнесе ты получаешь либо деньги, либо опыт. Бери опыт, а деньги придут
Гарольд Дженин

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Асабістае меркаванне: Тодар Вайцюшкевіч

Асабістае меркаванне: Тодар Вайцюшкевіч

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2836

Если вы хотите читать русскоязычную версию статьи, прокрутите страницу вниз.

Кожны тыдзень вядомыя людзі Беларусі, у тым ліку зоркі беларускага шоу-бізнеса, расказваюць нам пра свае фінансавыя справы і адносіны з беларускімі банкамі.

Наш сенняшні госць – легендарны беларускі бард Тодар Вайцюшкевіч.


 
Infobank.by:

- Паслугамі якога ці якіх банкаў вы карыстаецесь і чаму аддалі перавагу менавіта гэтаму банку?

Т. Вайцюшкевіч:

 
- Як вольны мастак я карыстаюся Беларусбанкам, у якім у мяне адкрыты рахунак, на які мне перыядычна паступаюць аўтарскія ўзнагароды.  Таксама як кожны мужчына я аплачваю у банку камунальныя плацяжы. Напэўна на гэтым мае узаемаадносіны с беларускімі банкамі і заканчваюцца.
 
Некалі я хацеў узяць крэдыт у Белаграпромбанку на развіцце агратурзму але не атрымалася. Усе дакументы былі падрыхатваны, але у апошні момант банк знайшоў падставу, каб адмовіць.

Infobank.by:

- Якія банкаўскія прадукты вы выкарыстоўваеце  і якіх паслуг ад беларускіх банкаў вам асабіста не хапае?  

Т. Вайцюшкевіч:


- Я не магу аднесці сябе да актыўных карыстальнікаў банкаўскіх паслуг. Прадуктаў мне таксама хапае, на мой погляд, банкаўскія установы ў нас на Беларусі працуюць як усе еўрапейскія банкі. У нас ёсць інтэрнэт-банкінг, шэрагам картак, эмітаваных беларускімі банкамі, можна карыстацца за мяжой, карацей у нас ёсць увесь спектр сучасных паслуг у дадзеным сегменце.


 
У мяне асабіста прэтэнзій няма, ёсць прэтэнзіі да беларускага рубля, але банкі да гэтага адносінаў не маюць. Адзінае -хацелася б, каб у нашых банкаўскіх установах выкарыстоўвалася беларуская мова.
 
Infobank.by:

- Ці быў у вас не вельмі прыемны вопыт супрацоўніцтва  з банкам?  
 
Т. Вайцюшкевіч:


- Не, не могу такого ўзгадаць, лічу, што ў гэтым сэнсе мне пашансавала у адрозненнне, напрыклад, ад маіх бацькоў, у якіх быў рахунак у савецкім банку. Як у мільенаў грамадзян у Савецкім Саюзу іх грошы прапалі і яны засталіся ні з чым.

 
 
Асабіста я лічу, што ўзровень сэрвісу ў беларускіх банках нічым не адрозніваецца ад сэрвісу у Еўропе. Усюды прыгожыя дзяўчаты, банкі займаюць актыўную пазіцыю на рынку, удзяляюць шмат увагі карпаратыўнаму маркетынгу – у кожнай банкаўскай установе прысутнічаюць свае колеры. Таму я лічу, што нашыя банкі знаходзяцца ў авнгардзе беларускага грамадства ўвогуле.  
 
Infobank.by:

- Цi займаецеся  вы бухгалтэрыяй асабістых фінансаў, і калі так, то як вы гэта робіце?
 
Т. Вайцюшкевіч:


- Безумоўна, як артыст я мушу планаваць свае будучае, вяду улік прыхода і расхода.  Але ніякімі спецыяльнымі праграмамі для гэта не карыстаюся.
 
Infobank.by:

- Якія беларускія банкі выклікаюць у вас давер і чаму?

Т. Вайцюшкевіч:


- Мне цяжка адказаць на гэта пытане. На мой погляд, усе асноўныя беларускія банкі варты даверу. Паміж беларускімі банкамі і Тодарам Вайцюшкевічам пры ўсей іх непадобнасці ёсць агульнае: яны, як і я, несвабодныя і залежаць ад дзяржавы.
 
Банкі у Беларусі надзвычай забюракратызаваныя і немабільныя, але ў гэтай павольнасці і нейкай затарможанасці ёсць свае плюсы. Яны не робяць непатрэбных рухаў і, напэўна, на сенняшні дзень гэта найбольш правільная пазіцыя.
 
Частное мнение: Тодар Войтюшкевич

Наш сегодняшний гость – легендарный белорусский бард Тодар Войтюшкевич.

Infobank.by:

-  Услугами какого или каких банков вы пользуетесь? Чем вы руководствовались при выборе банка?
 
Т. Войтюшкевич:

 
- Как свободный художник я являюсь клиентом Беларусбанка, в котором у меня открыт счет, куда мне периодически поступают авторские вознаграждения. Кроме того, как каждый мужчина, я оплачиваю в банке коммунальные платежи. Пожалуй, на этом мои взаимоотношения с белорусскими банками заканчиваются.
 
Когда-то я хотел взять кредит в Белагропромбанке на развитие агротуризма, но сделать это не получилось. Все документы были подготовлены, но в последний момент банк нашел причину, чтобы мне отказать.
 
Infobank.by:

- Какие банковские продукты вы используете? Каких услуг от белорусских банков вам не хватает?
 
Т. Войтюшкевич:

 
- Как я уже говорил, активным пользователем банковских услуг я не являюсь. Продуктов мне лично хватает, на мой взгляд, банковские учреждения у нас на Беларуси работают как все европейские банки. У нас есть интернет-банкинг, многими карточками, эмитированными белорусскими банками, можно пользоваться за границей.

Иными словами, у нас есть полный спектр современных услуг в данном сегменте. У меня лично претензий нет, есть претензии к белорусскому рублю, но банки к этому отношения не имеют. Разве что хотелось бы, чтобы в наших банках активнее использовался белорусский язык.
 
Infobank.by:

- Был ли у вас неудачный опыт сотрудничества с банком? Расскажите подробнее.
 
Т. Войтюшкевич:

 
- Нет, не могу такого вспомнить, считаю, что мне в этом смысле повезло, в отличие, например, от моих родителей, у которых был открыт счет в советском сбербанке. Как и у миллионов граждан в Советском Союзе, их деньги пропали и они остались ни с чем.
 
Лично я считаю, что уровень сервиса в белорусских банках ничем не отличается от сервиса в Европе. Везде симпатичные девушки, банки занимают активную позицию на рынке, уделяют внимание корпоративному маркетингу – в каждом банковском учреждении присутствуют свои цвета. Поэтому я полагаю, что наши банки находятся в авангарде белорусского общества в целом.
 
Infobank.by:

- Ведете ли вы учет личных финансов? Как вы это делаете?
 
Т. Войтюшкевич:

 
-  Безусловно, как артист, я вынужден планировать свое будущее, я веду учет прихода и расхода. Но никакими специальными программами для этого я не пользуюсь.
 
Infobank.by:

- Каким белорусским банкам вы доверяете и почему?

Т. Войтюшкевич:


- Мне сложно ответить на этот вопрос. На мой взгляд, все основные белорусские банки вызывают доверие. Между белорусскими банками и Тодарам Вайцюшкевичам при всей их несхожести есть общее: они, как и я, несвободны и зависят от государства.

Банки в Беларуси очень забюрократизированы и немобильны, но в этой неспешности и даже некоторой заторможенности есть свои плюсы. Они не делают ненужных движений и, наверное, на сегодняшний день это самая правильная позиция.


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет